sterkinlogo

De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een kwaliteitserkenningsregeling. Veel professionele gas-, elektra- en waterinstallateurs zijn aangesloten. De belangrijkste eisen waar een erkende Sterkin Installateur aan moet voldoen hebben betrekking op kennis en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen. En dat is een goede reden om voor de erkende Sterkin Installateur te kiezen.